BLENDER 2.8

מעבר לקיצורים

 ​

DEMO BLENDER1

DEMO BLENDER2

למי שאין לו מספרים בצד המקלדת

https://blender.stackexchange.com/questions/16308/how-to-use-numpad-on-a-keyboard-without-a-numpad

הכרות בסיסית עם הממשק

https://www.youtube.com/watch?v=aX6HAn7zieg

OVERLAYS  כל עניני הרשתות הצללות ודפולטים של המסך

https://www.youtube.com/watch?v=Zy70itM2f9A

הכרות בסיסית object edit mode

https://www.youtube.com/watch?v=34FBeC9mktE&feature=youtu.be

EDIT MODE LONG DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=W99lFlWrbCk&t=447s

house blender

https://www.youtube.com/watch?v=CmBMcYVW9x8

יש כרגע תקלה שלא ניתן לבחור אובייקט שנמצא בויירפריים או איקס ריי בטח יפתרו את זה 

בנתיים עלידי העלמה של מה שמסתיר ובחירה במצב רגיל ניתן לעבוד

edit mode tools on side bar

loop cut and slide

https://www.youtube.com/watch?v=S7rJ4lolbus

extrude

https://www.youtube.com/watch?v=2qD_tcPMhOs

Bevel  (SHORT CUTS  CTR B -BEVEL      K -KNIFE TOOL)

https://www.youtube.com/watch?v=LVvhdZszwqU

 

KNIFE TOOL      K -KNIFE TOOL

https://www.youtube.com/watch?v=0I-4a1q0YLE

taking out a face (spliting)

לא עובד בחלק השני עם הקיצור P

https://www.youtube.com/watch?v=RzBrtQauTFQ

ALIGNING OBJECTS (0-2.9)

https://youtu.be/B4mqanBrYHQ

LIGHTNING

https://www.youtube.com/watch?v=RDbrOpnIY7Q

CAMERA ISSUES

CAMERA INFO - RESOLUTION

https://www.youtube.com/watch?v=6RM-WGZvNvY

orthographic VIEW- NOW IN THE GREEN CAMERA​ SIDE BAR

VIEW OR NOT VIEW OBJECT IN RENDER MODE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ml2LQNmj4U4&feature=emb_logo

PARENT (SMALL INTRO)

https://www.youtube.com/watch?v=kd1O0oqQ3Uw

YOU CAN ALSO DRAG THE CHILD TO THE PARENT WITH SHIFT ON THE COLLECTION AREA

מנועי רנדור (סייקל- הקודם, איוי- החדש)

https://www.youtube.com/watch?v=twr9u8GUscc

למי שרוצה לעבוד באיו שזה מנוע רינדור בריל טיים, לא נעבוד עליו בקורס

נקודות לבנות - גרסה קודמת אבל זהה

https://www.youtube.com/watch?v=9xGwqbvlS2A

 

 הדרך הכי קלה להעלים נקודות לבנות היא לאיר פרופרטי

DENOISE

https://www.youtube.com/watch?v=ovb425IWQis

smooth shade

https://www.youtube.com/watch?v=mNvghbV9A5E

LIGHTENING

https://www.youtube.com/watch?v=6ICf9MgGt1Y

שינוי למבט נוח בפרספקטיבה קבוע 5

https://b3d.interplanety.org/en/automatically-changing-the-orthographic-mode-perspective-mode-in-blender-2-8/

“User Preferences” window – “Navigation”, change the value of the Auto Perspective checkbox:

שכבות

https://www.youtube.com/watch?v=WM4G38IwXWU

עוד שכבות בהקשר של תחליף לגרופינג

https://www.youtube.com/watch?v=qmK7HafNTgY

NODES

DUST

https://www.youtube.com/watch?v=5Z2Edgrrztw

מבוא קצת טקטרס

https://www.youtube.com/watch?v=5TcBWJva9aE

אפשר לחפש הרכבים מוכנים: נגיד BLENDER NODES SMOKE SETUPS ----ON GOOGLE

bump

https://www.youtube.com/watch?v=BgUIilyvRWk

הסברים:

https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/vector/bump.html

find missing images for nodes

https://blender.stackexchange.com/questions/96587/how-to-re-link-missing-blender-files

WET LOOK

https://www.youtube.com/watch?v=1z9lZghGNM0

DISPLACEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=WYNY1-rSNy0

https://b3d.interplanety.org/en/node-displacement-in-blender-2-8/ 

צריך לשנות את המודיפיירים לפי השני

composite nodes

ברוב המקרים ניתן דרך תכנת הוידאו או הפוטושופ

https://www.youtube.com/watch?v=W5KqXPCKBuI

FABRIC

https://www.youtube.com/watch?v=gqXny5QHkGA

GOOD SITE TO DOWNLOAD TEXTURES NODES SOME FREE-

https://store.chocofur.com/account/purchased

modifiers

mirror modifier

https://www.youtube.com/watch?v=i1GrQJ1u6IE

the biscet option: מאפשר לגזור לצורה אחת את השטח המשותף בין הגופים המשוכפלים

במראה. כשלוחצים פליפ זה מתהפך בין השטח המשותף לשטח שלא חופף והופך אותו לחלק אחד

שבאדיט מוד ניתן לעבוד עליו

lattice modifier

https://www.youtube.com/watch?v=pdP_dkwXZho

bavel an boolin modifier  (24:00-29:50)

https://www.youtube.com/watch?v=z-SG_DcJF5I

boolin modifier (not necessary if you did the last one)

https://youtu.be/bCJxQyZRT3I

curve modifier

https://www.youtube.com/watch?v=oHkzyH9dpv4


arrey modifier

https://www.youtube.com/watch?v=KM9wty__kyY

some thing more about arrey:

https://www.google.com/search?q=how+to+array+few+objects+together+blender+2.8&oq=how+to+array+few+objects+together+blender+2.8&aqs=chrome..69i57.20013j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_sDlMXr_OCoyQlwTj2Li4DQ19

solidifier modifier

\https://www.youtube.com/watch?v=AAhG8WhT36E

BUILD MODIFIER  (THE VIDEO ON 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=Facxnlknq0w  

 

DECIMATE MODIFIER (THE VIDEO ON 2.7)

 https://www.youtube.com/watch?v=JqoIGxUrLbw&t=17s

SKIN MODIFIER  -  ADD THE SMOOTH TO SEE IT MORE ROUND

https://www.youtube.com/watch?v=-eiKLgB_258

 

SCREW MODIFIER

ONLY FIRST 5 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=2ncJy5Kl4X0

shrink wrap modifier

a nice trick with it:

https://www.youtube.com/watch?v=AnWpb_PfGbc

WAVE MODIFIER

https://www.youtube.com/watch?v=MZgPAIsDom4

multiresolution modifier (better to learn when learning sculpture mode- use for that only)

39:19-end of this one

https://www.youtube.com/watch?v=z-SG_DcJF5I

הסברים יותר ברורים לא בסרטון

https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/multiresolution.html

DISPLACEMENTS TEXTURES3D

CREATE A WINE GLASS WITH SOLIDIFIER MODIFY

https://www.youtube.com/watch?v=fCNXp-dwt48

לא להגיע לאיזור החומרים

In the arrey modifier you use the cap option: (in the bottom of the modifier arrey windows)

to choose two shapes that will begin and end the chain of duplications

דברים מוזרים עם האריי שבלולים והקטנה תוך כדי

https://www.blendernation.com/2019/06/12/daily-blender-tip-284-array-with-object-offset/

פירוט כתוב;

https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/array.html

באריי מודיפייר לא כדי לעבוד בקרוו שבתוך המודיפייר אלה כמו שמוראה בסרטון 

שרטוט אדריכלי על פי תכנית דו מימדית

https://www.youtube.com/watch?v=DwWgUK8yS8w

הערות:

כשמביאים את התמונה של השרטוט להיות במצב 7 מבט מלמעלה אחרת היא באה עקום

create a realistic bubbles with few modifiers

https://www.youtube.com/watch?v=ZkyVznlK72E

SCULPTURE

https://www.youtube.com/watch?v=L3XtAFUWNuk

multiresolution modifier (sculpture modifier- use for that only)

39:19-end of this one

https://www.youtube.com/watch?v=z-SG_DcJF5I

הסברים יותר ברורים לא בסרטון

https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/multiresolution.html

CURVES INTO SHAPES גלילים תלת מימדיים וצינורות

https://www.youtube.com/watch?v=cjT8c2uuDXg

IN BAVEL U CAN JUST UPPER THE RADIUS

על פי הסרטון ניתן להשתמש בצורות קיימות כדי שיהפכו לחתך של הגליל. אולם לשם כך הם צריכות להיות במצב curve

אז אפשר לצייר עקלתון ואפשר לקחת משטח קמו ריבוע דו מימדי 

object

covret to 

curve

to close a curve press alt-c in edit mode and then it becomes a path also

to tern the path into a plane alt-c in object mode

after the curve become a path

edit mode - all selcted

you can then just press f to fill it with a plane or

faces

make face

basic animation

https://www.youtube.com/watch?v=Huuo7RKO1RE

עד שמגיעים לדמות - זה כבר דורש ידע מקדים

כשהוא מראה יצירת תנועה לאובייקט דרך הטרנספורם הלוגו השתנה מ3 חצים לריבוע  צהוב מוקף בריבוע

basic animation

https://www.youtube.com/watch?v=Huuo7RKO1RE

PHYSICS

FIRE

https://www.youtube.com/watch?v=YzeXCfWLD0Q

תיקון קטן לאש מהירה

https://www.youtube.com/watch?v=oPfDXy3cjmE

https://www.youtube.com/watch?v=vSYMjhFXcr8

good video

יש הרבה סיבות שאת ועשן יעשו בעיות ברינדור

1/ IN THE NODE OF THE DOMAIN OF THE FIRE YOU NEED TO CHANGE VALUE IN 'BLACK BODY INTENSITY'

2/ COMPLICATED MESHES NOT ALWAYS REACT TO PHISICS

3/ ITS BETTER THAT THE FLOWING OBJECT IN THE DOMAIN WILL BE IN ONE COLLECTION WITH THE POWERS.. WIND

AND IN THE FIELD WEIGHT THE COLECTION (EFFECTOR COLLECTION) WILL BE USED

4/IF YOU USING NOISE IN FIRE OR SMOKE YOU MUST BAKE IT ALSO

5/ VERY IMPORTANT TO RENDER THE PHISICS WITH CPU NOT GPU

make the qulity final

PLAY IT BEFORE AND SAVE IT AFTER THE BKAE IN NEW NAME 

CELL FRACTURE

https://www.youtube.com/watch?v=E2WLmw2Crcs

BASIC PHYSICS (FALLING THINGS)

https://www.youtube.com/watch?v=KtjJfWlQ8oE

1. after seperating the objects you need to: object  set origin   origin to geometry

IMPORTANT  BEFORE RENDERING ANIMATION IN PHYSICS BAKE THE SCENE

https://blender.stackexchange.com/questions/140346/how-can-i-bake-a-rigid-body-simulation-in-2-8

MORPH

https://www.youtube.com/watch?v=e675Ulc7QL4

cloth simulitation

VERY IMPORTANT TO ENABLE SELF COLLISION

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAswwNpfe0U

FLAG SIMULATION

https://www.youtube.com/watch?v=6cEswicA6OY

WATER SIMULATION

https://www.youtube.com/watch?v=JYc_6fXEjw4

שים לב שיש שני בייקס במיים, והגוף צריך להיות באיןפלוו אם רוצים שישה זרם מתמיד

smoke

https://www.youtube.com/watch?v=Hzia_-bBBR0

HAIR

https://www.youtube.com/watch?v=Oq0q8AmTnDU

IN ORDER TO DUPLICATE IN ARREY IN CHILDEREN INREPOOL

יש פער בין מה שרואים בפרוויו למה שרואים שמרנדרים. לדוגמא עובי השערות DIAMETER

נראה יפה בפרוויו ואז שמרנדרים זה נראה סתום. השערות צריכות להיות דקות

uv unwrap

https://www.youtube.com/watch?v=Y7M-B6xnaEM

u (e mode) unwrap (with all options)

painting on object    including uv unwrap    

u (e mode) unwrap (with all options)

short

https://www.youtube.com/watch?v=svzKoq3vew0

long one שיטה בלי נודס אדיטור של מין סטנסיל של מרקמים אני מעדיף עם הנוד אדיטור

https://www.youtube.com/watch?v=lmbAs9jE1vI

SMOKE ANIMATION

https://www.youtube.com/watch?v=KMYypSzYIXY

יש הרבה פרטים שצריך לשים לב:

את האפייה שעושים לדומיין חייבים בCPU 

לאובייקט המעשן צריך נודס מדוייקים:

כדאי לעבוד בשתי שכבות בפרמייר- עם ובלי עשן כדי לשלוט טוב יותר במינונים

https://blenderartists.org/t/problem-when-rendering-smoke-in-cycles-it-appears-black/688422/3

https://developer.blender.org/T59838

יש גם איזה עניין לשמור לאחר כל מהלך כולל לתת לזה לרוץ באנימציה (לעשן)

סרטון טוב

https://www.blendernation.com/2019/05/11/smoke-simulation-in-eevee-blender-2-8/

CAMERA WIDGETS- מתקדמים- פוקוס, עומק שדה

https://www.youtube.com/watch?v=JHRstP-IdsE

morph with shape keys

https://www.youtube.com/watch?v=e675Ulc7QL4

animation (long video two objects bumping

https://www.youtube.com/watch?v=i6-_KiX0PS8&t=57s

SOUND ADDING TO TIMELINE

https://www.google.co.il/search?q=HOW+TO+BRING+SOUND+INTO+BLENDER&ie=&oe=

SHORTCUTS

e.m    edit mode

o.m    object mode

https://www.makeuseof.com/tag/blender-keyboard-shortcuts-cheat-sheet-windows/

CAMERA AND VIEW

1-9 (SIDE NUM)     POINTS OF VIEW

CTR 0 MAKE THE SELECTED CAMERA ACTIVE

SELECTING AND MOVING OBJECTS

ALT A   OR   A A (FAST)  DESELECT EVERYTHING

A            SELECT ALL

G            MOVE

HOLD THE MOUSE LEFT CLICK WHILE THE ARROW IS ON AN OBJECT

-ITS WORKING ONLY WITH THE SELECTION ERROW        MOVE IT

SHIFT +RIGHT CLICK       TURN YOUR SELECTOR TO A CURSOR  JUST FOR ONCE

GY GX GZ    MOVE BY AXIS

ALT D   DUPLICATE THE OBJECT TO A PLACE YOU DECIDE

HOME     SHOW ALL OBJECTS ON WORK SPACE

.                SHOW ALL SELECTED OBJECTS ON WORK SPACE

G(X,Y,Z) NUMBER    MOVE  YOUR OBJECT ON BY THE NUMBER ON AXIS

SHIFT G   _______        SELECT ALL THE OBJECTS FROM THE ______ OF THE

                                         FIRST SELECTED OBJECT

COLLECTIONS (LAYERS)

M     MOVE SELECTED OBJECTS TO COLLECTION

RIGHT CLICK ON COLLECTION AREA    SELECT NEW

SHIFT G   SELECTION        SELECT ALL THE OBJECTS FROM THE COLLECTION OF THE

                                             FIRST SELECTED OBJECT

HIDING ALL OBJECT BUT THE SELECTED ONE

CTR H   ALT H

copying modifiers,colors,nodes.. from one object to few object

CTR L

X   ENTER     DELETE AN OBJECT (O.M)

shift s       (open the snap menu)   selection to cursor- bring your lost selected object

                  that some time you just paste to cursor

F   (E.M) CONNECT TWO VERTEXES INTO ONE EDGE (LINE)

CLOTH PATH

Alt + C   (E.M)

MAKE IT A MESH

F (E.M)

CTR B    (E.D)-BEVEL   

K   (E.M) -KNIFE TOOL

 

u (E.M) unwrap (with all options)

[ ]    enlarge and shrink brush size

p (E.M)  you can separate parts of objects into one mesh (like after applying array modifier 

every thing in edit mode is one mesh)

all kind of actions

right bottom mouse on a bezier curve (also when surrounded) - convert to mesh (option)

object-set origin- origin to geometry

SHIFT +LEFT ERROR         BRING YOU THE BEGINNING OF THE ANIMATION

PHISICS

TRANSFORMING RIGID BODY INFO TO OTHERS: Object menu Rigid Body->Copy From Active

PARANTING

CTR P

all modifiers

https://www.youtube.com/watch?v=z-SG_DcJF5I

seperating objects

Go into edit mode and selecting the entire one torus by moving your mouse over the one and pressing L. Then press P which brings up a menu called separate, then just click on selection and it should separate them into two objects.

בלנדר גרסה קודמת

 

תנועה במסך

https://cgcookie.com/course/blender-basics/

הכרות בסיסית עם הממשק

https://cgcookie.com/lesson/interface-and-navigation/

הזזת אובייקט

https://cgcookie.com/lesson/selecting-and-transforming-objects-2/

(כל העניין של לחיצה על XYZ) לפני ההזזה וההגדלה..

הוספת אובייקט

https://cgcookie.com/lesson/adding-and-removing-objects-2/

ALIGN OBJECTSS

https://www.youtube.com/watch?v=OxwymKy0I7g

מדידת מרחקים ctr x הופך לתנועה ב45 90 מעלות 

https://www.youtube.com/watch?v=8ybSuNkmF0U

יצירת אוביקטים

https://www.youtube.com/watch?v=wklRKGC7ai8

צביעת אובייקט במצב אובגט מוד

https://www.youtube.com/watch?v=KqmSFdY7UgY

הבאת תמונה כמשטח סקיצה

https://www.youtube.com/watch?v=7bynW6C9Nr4

שינוי מסכים הגדלה הקטנה ויוסר אינטרפייס (שוה רק חלק ראשון)

https://cgcookie.com/lesson/using-the-interface/

מבוא EDIT MODE

https://www.youtube.com/watch?v=CziKzMDDvHM

הקדמה לפיסול- עבודה עם כדור

https://www.youtube.com/watch?v=JJkxGNW8JZU

עבודה עם CURVE

והפיכה למשטח

https://www.youtube.com/watch?v=oaPUp28DVkY

עד האמצע

עבודה עם קוים ישרים

CURVES 

https://www.youtube.com/watch?v=1xHvm9vLb3E

to close a curve press alt-c in edit mode and then it becomes a path also

to tern the path into a plane alt-c in object mode

after the curve become a path

edit mode - all selcted

mesh

faces

make face

transforming a curve into a mesh - הפיכת קו מפותל לצינור

https://www.youtube.com/watch?v=7hYrxxib1N0

מה שחסר בסרטון זה שאם אני רוצה להפןך את התוצאה לניתנת לעיבוד באדיט-מוד . אני צריך ללחוץ אלט--סי במצב אובגקט מוד

PARENTING (ARMATURES)

https://www.youtube.com/watch?v=cp1YRaTZBfw

לשים לב ששבחירה איזה סוג PARENTING ב

בוחרים תמיד באובג'קט - השאר מורכבים ולא נחוצים כרגע

ניתן לחבר ארמצטורס (עצמות) ע"י גרירת הסמל על סמל בטבלת הנתונים מימין כאשר הנגרר יהיה הילד וזה שהעלו עליו יהיה האבא

הכרות עם כלי הפיסול

המרצה נשמעת עם הפרעה נפשית אבל היא מאוד שיטתית

https://www.youtube.com/watch?v=ikHXFAQA2FE

curves and text

https://www.youtube.com/watch?v=_kEy7j_Yy-0

mesh deform

https://www.youtube.com/watch?v=oXmgwRq0Zrc&t=116s

MODIFIER: מראה והחלקה

https://www.youtube.com/watch?v=y7ArlYDNi-A

https://www.youtube.com/watch?v=gkN1aLaNWxk

MODIFIER: CURVE+ARRAY

https://www.youtube.com/watch?v=9R-2mcRQfq8

NODES INTRO

https://www.youtube.com/watch?v=Heg89K3ZMDo

SOLIDIFIER MODIFIER

https://www.youtube.com/watch?v=yIV59mmIF8c

WITH THE OFFSET NUMBER YOU CAN CONTROL THICKNESS OF ALL THE MESH 

NOT ONLY THE PLANES

MAPPING

https://www.youtube.com/watch?v=f2-FfB9kRmE&t=310s

simple painting on object         אחרי הצביעה לעבור לנודס אדיטור

https://www.youtube.com/watch?v=RseYVxAnrxg

ANIMATION

https://www.youtube.com/watch?v=rZC8i7nq32k

ORIGAMI

https://www.youtube.com/watch?v=LPBuPI284Zg

ADVANCE RENDER AND COLORS CORRECTIONS NODE

 https://www.youtube.com/watch?v=25N775uHb_4

 

 

 

MODIFIER העלת מספר הפיאות וכיפוף 

The Subdivision Surface ---SIMPLE עדיף להשתמש ב אם רוצים בלי עיוותים

https://www.youtube.com/watch?v=mfVYZ0jyeY4